โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st R … Continue reading "โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562"

Read More

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถอ่านรายละเ … Continue reading "ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2562"

Read More

ประชาสัมพันธ์จัดงานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2

 พ.อ.ดร.ชำนิ รักษายศ นายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษกขอ … Continue reading "ประชาสัมพันธ์จัดงานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2"

Read More