ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/file/d/1GHkMMRiRaqYVcX25s8tKoGhpsh645QCk/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว