ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 👉
https://drive.google.com/file/d/17bWbNhWqdXmiqsFT2_pSpjxaXyGXcAlQ/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว