ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกชั้น ม.1-6 ทุกคน ทำแบบประเมินสภาพสุขภาวะทางจิตของนักเรียน(แบบประเมินความเครียด ST5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 ทาง

https://forms.gle/hJc3RybuKPneCCry9

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/file/d/1GHkMMRiRaqYVcX25s8tKoGhpsh645QCk/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 👉
https://drive.google.com/file/d/17bWbNhWqdXmiqsFT2_pSpjxaXyGXcAlQ/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว