ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1
(1st Ratchada Contest)
• ประกาศผลการสอบวัดความรู้ฯ http://bit.ly/37A7gtQ
• ผลสอบวัดความรู้ฯ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา http://bit.ly/39sUZJc
• ผลการสอบวัดความรู้ เรียงลำดับคะแนน http://bit.ly/2QTOuXF
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/35iUIVW
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/2Ff96nN
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/2Qhx2Nw
• หมายเหตุ การรับรางวัล http://bit.ly/2MScR6D