ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน … Continue reading "ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์"

Read More

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครน … Continue reading "ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563"

Read More

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรีย … Continue reading "ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563"

Read More

รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรีย … Continue reading "รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563"

Read More

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563 สาม … Continue reading "ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563"

Read More

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเ … Continue reading "ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)"

Read More

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการ … Continue reading "ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก"

Read More

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st R … Continue reading "โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562"

Read More