ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเร … Continue reading "ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด"

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั … Continue reading "ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั … Continue reading "ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"

Read More

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน … Continue reading "ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์"

Read More

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครน … Continue reading "ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563"

Read More

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรีย … Continue reading "ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563"

Read More

รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรีย … Continue reading "รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563"

Read More

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563 สาม … Continue reading "ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563"

Read More

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเ … Continue reading "ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)"

Read More

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการ … Continue reading "ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก"

Read More