ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563 สาม … Continue reading "ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563"

Read More

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเ … Continue reading "ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)"

Read More

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการ … Continue reading "ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก"

Read More

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st R … Continue reading "โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (1st Ratchada Contest) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562"

Read More

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถอ่านรายละเ … Continue reading "ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2562"

Read More

ประชาสัมพันธ์จัดงานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2

 พ.อ.ดร.ชำนิ รักษายศ นายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษกขอ … Continue reading "ประชาสัมพันธ์จัดงานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2"

Read More